top of page

NPoK jest pozarządową organizacją założoną w 2020 w Norwegii przez artystów dla artystów, projektantów, entuzjastów kultury i przedsiębiorców.
Jesteśmy z wykształcenia artystkami i profesjonalistkami w branży artystyczno-projektowej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zarówno w Norwegii, w Polsce i na świecie.
Naszym celem jest promocja artystów i ich działań, którzy najlepiej orientują się w potrzebach, wyzwaniach i zagadnieniach związanych z promocją sztuki, designu oraz przedsięwzięć kulturalnych w Norwegii i w Polsce.
Nasza organizacja jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, miejsca zamieszkania czy wykształcenia. Oferujemy dwa modele członkostwa.

Poznaj Zarząd NPoK

maria picture - 1.jpg

Maria Joanna Juchnowska

  • Grey LinkedIn Icon

Przewodnicząca NPoK

Oslo Norwegia

 

Przewodnicząca zarządu Norwesko-Polskiej Organizacji Kultury. Artystka i projektantka z zamiłowania kuratorka i promotorka sztuki i designu.

 

"Pomysł założenia organizacji powstał w 2020 po odwołaniu wielu przesięwzięć artystycznych. Główną ideą przyświecającą założeniu działalności NPoK jest wzajemne wspieranie się zaangażowanych artystów również poprzez członkowstwo. Działania promocyjne oraz budowanie siatki kontaktów międzynarodowych i pomiędzy instytucjonalnych oraz promocja sztuki i wzornictwa w taki sposób w jaki artyści rzeczywiście tego potrzebują."

Katarzyna_Anna_Chrzanowska_ceramicdesign

Katarzyna Anna Chrzanowska

Zastępca przewodniczącej NPoK

Trondheim Norwegia

Współzałożycielka Norwesko-Polskiej Organizacji Kultury. Projektantka ceramiki, edukatorka w "Kulturskole" z siedzibą w Trondheim w Norwegii. Założycielka marki "KashQ Design" wraz z pracownia ceramiki - miejsca spotkań lokalnych artystów oraz rękodzielników NPoK.

"Praca dla organizacji to przyjemność dzielenia się doświadczeniami w dziedzinie kultury i sztuki. To porozumiewanie się językiem estetyki niezależnie od pochodzenia; wzajemne wspieranie oraz wspólne dążenie do realizacji zamierzonych celów."

dorota jedrusik.jpg

Dorota 

Jędrusik

Koordynatorka projektów NPoK

Kraków Polska

Współzałożycielka Norwesko-Polskiej Organizacji Kultury. Reprezentuje i koordynuje projekty NPoK w Polsce.

Artystka sztuk wizualnych, głównie z dziedzin malarstwo i rysunek.

 

 

Aktywność w NPoK to przekształcenie monologu w dialog.”

bottom of page